TEOG’daki üç sorunun iptali için dava açıldı

teog iptal1 milyon 170 bin 582, 8’inci sınıf öğrencisinin girdiği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavındaki üç soru dava konusu oldu. Fen ve teknoloji testinin A kitapçığındaki 9’uncu, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük testinin yine aynı kitapçıktaki 9’uncu ve Türkçe testinin A kitapçığındaki 4’üncü soruya iptal talebiyle dava açıldı. Devamını oku
Bookmark the permalink.

3 Comments

  1. “Ömer Dayı” sorusu ile ilgili itiraz yanıtı ulaştı. Tahmin edildiği üzere itiraz reddedildi. İtiraz yanıtında, birinci cümle ile ilgili olarak sadece, -“Sıcak temmuz güneşi” somut ve ölçülebilir bir durumu gösteren fiziksel bir özelliktir- şeklinde sınırlı bir anlatım yer alırken, dördüncü cümlenin doğruluğunu destekleyen uzun bir metin kaleme alınmış. Dördüncü cümlenin doğruluğu zaten biliniyor. İtiraz yanıtında açıkça belirtilmesi gereken ve üzerinde durulması gereken durum, birinci cümlenin neden yanlış olduğu bilgisinin kanıtlanması olmalıydı. Komisyonun hazırladığı cevap metninde, “Sıcak temmuz güneşi” ifadesi çift tırnak arasında gösterilmiş, oysa ki, sınav kitapçığında böyle bir çift tırnak yok. “Sıcak” göreceli ve öznel bir ifadedir. Soruda cümlelerin hangisinin öznel nitelik taşıdığı soruluyor. Türk Dil Kurumu tarafından “Öznel” kelime anlamı olarak; “Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsi, subjektif, nesnel karşıtı” ifadesi bulunmakta. “Sıcak” bu bağlamda öznel nitelik taşır. “Sıcaklık” kavramı kişiden kişiye, bulunulan coğrafyaya, iklime, yükseltiye göre değişiklik gösterir. Temmuz ayında yüksek bir dağ üzerinde bulunan bir kişinin algıladığı sıcaklık ile deniz seviyesine yakın bir kişinin algıladığı sıcaklık farklılık gösterdiği gibi, Kuzey Yarımküre’de bulunan bir kişinin algıladığı sıcaklık ile Güney Yarımküre’de bulunan bir kişinin algıladığı sıcaklık da farklıdır. Sıcaklık kavramının nesnel bir kavram olarak değerlendirilebilmesi sıcaklığın ölçü birimiyle ifade edilmesine bağlıdır. Bu nedenlerle A şıkkı da sorunun doğru cevaplarından biridir. Soru çelişkilidir. Bir milyonun üzerinde öğrencinin katıldığı ve geleceği ile ilişkili önemli temellerin atıldığı bir sınavda, bir soru hazırlanırken, uzmanlar arasında dahi çelişki oluşturabilecek durumların soru hazırlama sürecinde engellenmesi gerekir. Bu sorunun doğruluk bilgisi, Türk Dili ve Edebiyatı – Türkçe Öğretmenliği gibi bölümlerden mezun eğitimcilere, alanı Türkçe olan akademisyenlere danışıldığında, %100 oranında “bu soru doğru hazırlanmış bir sorudur” yanıtının alınamayacağı aşikardır. Mahkemelerin atayacağı bilirkişilerin, alanındaki uzmanları dahi tek bir görüşte birleştiremeyen bu soru ile ilgili olarak vereceği kararı merakla bekliyor, bundan sonraki sınavlarda, “Somut İşlem” döneminden “Soyut İşlem” dönemine dahi henüz yeni adım atmış 13 yaşındaki çocuklara geçerlik-güvenirlik sınamaları yapılmamış, uzmanlarını dahi tek söz altında birleştiremeyen sorular yöneltilmemesi için gerekli özenin gösterilmesini umut ediyorum.

Bir Cevap Yazın