TEOG E-kılavuzu Yayımlandı

142Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında 8’inci sınıfların gireceği merkezi ortak sınavlara ilişkin e-kılavuzu, internet sitesinden yayımladı.

Kılavuzda  ortak sınavlar yurt dışı başvuru iş ve işlemleri, sınav  tedbiri alınacak öğrencilerle ilgili iş ve işlemlere ve sınavlar hakkında temel  ilkelere, sınav takvimi ile ilgili detaylı bilgilere yer verildi.

2016-2017 öğretim yılı ortak sınavlar e-kılavuzunda iş ve işlemlerin  daha hızlı ve verimli yapılabilmesi için bazı değişiklikler yapıldı. Ortak  sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için 2 hafta sonra yapılan  mazeret sınavları 3 hafta sonraya alındı.

Bu kapsamda, birinci dönem ortak sınavlar 23 ve 24 Kasım 2016’da,  mazeret sınavları 17-18 Aralık 2016’da yapılacak. İkinci dönem ortak sınavları  ise 26 ve 27 Nisan 2017’de mazeret sınavları da 20 ve 21 Mayıs 2017’de  gerçekleştirilecek.

Dersin ismi değişti

Öte yandan geçen yıllarda, ders adları tablosunda yer alan fen ve  teknoloji dersinin adı “fen bilimleri” olarak değiştirildi. Öğrenciler birinci  gün oturumda, Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, ikinci gün  oturumunda fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil  dersleri yazılılarına girecek.

Ortak sınavlar, saat 09.00, 10.10, 11.20’de başlayacak ve aynı anda  yapılacak. Öğrencilere her yazılıda 20 soru için 40 dakika cevaplama süresi  verilecek. Değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını  etkilemeyecek. Ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört çeşit kitapçık verilecek.

Öğrenciler olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi  okullarında, önceden belirlenen sınıflarda sınava alınacaklar.

Öğrenciler çanta getiremeyecek

Öğrenciler, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya  engellilere ait cihazlar hariç sınava, çanta, cep telefonu, saat, kablosuz  iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve  benzeri eşyalar ile her türlü elektronik veya mekanik cihazlarla sınava  alınmayacaklar. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav  kurallarının ihlali gerekçesiyle sınav salonundaki görevlilerce hazırlanan  tutanakla geçersiz sayılacak.

FETÖ/PDY ile irtibatlı okullara sıkı denetim

Bakanlığın yeni kılavuzunda, yurtdışındaki FETÖ/PDY ile irtibatlı  okullara ilişkin sıkı denetim getirildi.

Buna göre, yurtdışında öğrenimlerine devam eden  ve ortak sınavlara  katılmak isteyen 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin, MEB‘e veya bulundukları  ülkenineğitim bakanlığına bağlı bir okulda eğitim aldıklarına dair denklik  başvurularını büyükelçilikler üzerinden yaptırmaları gerekecek. Bu kapsamda, MEB’e veya bulundukları ülkenin eğitim bakanlığına bağlı olmayan okullara denklik verilmeyecek.

Kılavuzda, bu konuya ilişkin madde, şöyle yer aldı:

“Yurtdışında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ortak sınavlara  girebilecekler. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim  gören öğrenciler, 5 Mart 2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan  “MEB Denklik Yönetmeliği” dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra  başvurularını Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri/başkonsoloslukları üzerinden  yapacaklar.”

Sınavda tedbir alınması gereken öğrencilerden istenen raporlara, Özel  Eğitim ve Rehberlik hizmetleri Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine kaynaştırma  yoluyla eğitime yönlendirildiklerine dair “özel eğitim değerlendirme kurulu  raporu” da eklendi.

Sınav tedbiri hizmeti alınmış ancak, Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu  Raporu’nu ve kaynaştırma yoluyla eğitime yönlendirildiklerine dair “özel eğitim  değerlendirme kurulu raporu”nu birinci dönem için 19 Ekim 2016, ikinci dönem için  10 Mart 2017 tarihlerine kadar beyan etmeyen öğrenciler için ortaöğretim  kurumlarına yerleştirme ve nakil işlemlerinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci kapsamında işlem yapılmayacak.

8’inci sınıf öğrencileri 2017 yılı  Parasız Yatılılık ve Bursluluk  Sınavına (PYBS) ayrıca girmeyecekler. Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından  yararlanmak isteyen 8’inci sınıf öğrencilerinin başvuruları, 2016 yılı PYBS  kılavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri  tarafından e-Okul Sistemi üzerinden yapılacak.

Sınava itirazlar

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar,  soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 gün  içinde ÖDSGM resmi internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden  elektronik olarak yapılabilecek.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca,  sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap  anahtarlarının “http://www.meb.gov.tr” internet adresinde yayımlanmasından  itibaren başlayan 10 günlük dava açma süresini durdurmayacak.

Kaynak:http://www.gazetevatan.com/ resmi web sitesi haberidir.

Bookmark the permalink.

Bir Cevap Yazın