Günün Yazısı: Sorulması Gerekenler…

113Sevgili Teog Anneleri,

Teog 2 ye yaklaştığımız şu günlerde, çocuklarınız konuların sonuna gelmişken veya bazı derslerde tekrar dönemine girmişken, sizler de okul okul dolaşıp liselerin tanıtım günlerine katılmaya başladınız. Özellikle özel liselerin gerçekleştirdikleri tanıtım toplantılarının sizler için yararlı olabilmesi adına sizlere birkaç önerimiz olacak. Bunlardan biri, tanıtımı dinlemenin dışında lütfen soru sorun. Genellikle okul tanıtım günleri, konferans salonlarında okul idaresinden birinin sahneye çıktığı bir bilgilendirme ile başlayıp, okul turu ile sona erer. Bu tip tanıtım toplantılarında alınan bilgiler önemlidir ancak monolog şekline dönüşmesine izin vermeyin. Doğru soruları sorarak istediğiniz bilgileri almaya çalışın. Fark yaratan bireyler fark yaratan eğitim anlayışlarından çıkar. Fark yaratan cevaplar aldığınızda kararınızı verin. İkinci olarak; okullarda başta idareciler olmak üzere, eğitimcilerin de profesyonel gelişim seminerleri, konferansları ve sempozyumlarına katıldıkça vizyonları gelişir. Bu süreç onların kullandıkları eğitim diline de yansır. Aynı sözleri defalarca tekrar eden eğitimcilerden kaçının çünkü onların söyleyecekleri kısıtlı demektir, belli bir noktada kalmış demektir. Bilgilendirme yapan kişinin kullandığı terimsel ifadelere, iletişim becerilerine ve vücut diline dikkat edin. Özgüveni yüksek, kendiyle barışık, kritik düşünme becerilerine sahip, çevreye duyarlı, yaratıcı, problem çözme becerileri…gibi saymakla bitmeyecek yetkinliklere sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinmiş okulları seçmeye dikkat edin. Bu bağlamda aşağıda sizlerle paylaştığımız soruları okulların tanıtım günlerinde lütfen sorun, aldığınız cevaplar sizleri çok memnun da edebilir; hayrete de düşürebilir ancak şu bir gerçek ki doğru okulu seçme konusunda sizlere ışık tutacaktır..

1- Okulunuza ortaokuldan gelen öğrencilerin hazırlık sınıfında(hazırlık sınıfı var ise)/9. sınıfta zorlandıkları alanlar nelerdir?  (Aşağıda doğru olarak değerlendirilebilecek cevapları bulabilirsiniz)

*Son bir sene veya iki senelerini test çözmeye ayırdıkları için öğrencilerin birçok yetkinliklerini desteklenmek zorunda kalıyoruz. Doğal olarak okul içindeki bazı çalışmalarda zorlanıyorlar ancak 2-3 ay içinde alışmaya başlıyorlar ancak tabi bu süreç her öğrenci için aynı değil. Örneğin, proje çalışmaları. Gerek grup çalışmaları gerekse bireysel yapılan proje çalışmalarında araştırma yapmak, yaratmak, planlamak, üretmek, sorumluluk almak hatta düşünmek gibi yetkinlikler de ilk aylarda öğrencilerimiz zorlanıyor hatta projelerden değerlendirildikleri zaman sonuçlardan hiç de memnun olmuyorlar.

2- Belirttiğiniz alanları geliştirmek için okul içi çözümleriniz nelerdir? (Aşağıda doğru olarak değerlendirilebilecek cevapları bulabilirsiniz)

*Tüm seviyelerde bireyi merkeze alan aktif öğrenme pedagojisi kullanılıyor ve öğrenciler dinleyerek değil, düşünerek, konuşarak ve uygulayarak öğreniyor.

*Okulumuzda Kulüp faaliyetleri yetkinlik geliştirmede (özellikle iletişim, liderlik, proje yönetimi gibi yetkinlikler de) önemli rol oynamakta. Bu tür kulüp çalışmaları desteklenir ve her öğrenci bu çalışmalara yönlendirilir. Öğrencilerimizin, mezun olmadan önce en az 2 kere sosyal sorumluluk projelerinde yer alması beklenir.

3- 21. Yüzyıl Temaları ve Yetkinlikleri Nelerdir? Bu yetkinlik alanlarını geliştirmek için okulda nasıl projeler-kulüp çalışmaları yapıyorsunuz? (Aşağıda doğru olarak değerlendirilebilecek cevapları bulabilirsiniz)

 • Küresel bilinç
 • Finans, ekonomi, işletmecilik ve girişimcilik okuryazarlığı
 • Yurttaşlık okuryazarlığı
 • Sağlık okuryazarlığı
 • Çevre okuryazarlığı
 • Yaratıcılık ve inovasyon
 • Kritik düşünme ve problem çözme
 • İletişim ve işbirliği
 • Bilgi okuryazarlığı
 • Medya okuryazarlığı
 • Bilişim ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı
 • Esneklik ve uyum sağlayabilirlik
 • İnisyatif alma ve özyönlendirme
 • Sosyal ve kültürlerarası yetkinlikler
 • Üretkenlik ve hesap verebilirlik
 • Liderlik ve sorumluluk

4- Öğrencileri üretime yönlendirmek için nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? (Buna benzer bir cevap doğru olacaktır:Kodlama dersleri/en az bir program dili öğretmek)

5- Gelecekte iyi bir yerde olmak için bir liselinin sahip olması gereken donanımlar nelerdir?  (Buna benzer bir cevap doğru olacaktır)

Özellikle sunum yapma, yazma ve aktif dinleme becerileri gelişmiş; grup çalışması/ takım çalışması deneyimi olan; hedef koyma ve planlama becerileri, kritik düşünme, sorgulama ve araştırma, problem çözme, insiyatif alma ve yaratıcılık gibi daha ileri bilişsel yetkinlikleri gelişmiş , en az bir yabancı dili çok iyi okuyan, yazan ve konuşan, anadillerini iyi kullanabilen, teknoloji okuryazarı olan bireyler olmaları gerekmektedir.

6-Duygusal Zekayı geliştirmeye yönelik çalışmalarınız nelerdir? (Buna benzer bir cevap doğru olacaktır: Öğrenme okulda başlar, evde devam eder. Bu sürece bizler velileri de katıyoruz. Öğrencilerin aileleri ile birlikte yapabilecekleri aktiviteler sunuyoruz.)

Sizlerle paylaştığımız sorular ve cevaplar dikkat edileceği gibi okul müfredatları ile ilgili değil çünkü günümüzde okul müfredatlarının çağ dışı kaldığı bir gerçek. Artık bilgiye/içeriğe ulaşmak çok kolay, asıl zor olan ise değişime ayak uydurabilmektir. Bireylerin ne kadar zeki ve bilgi oldukları değil önemli olan farklı yetkinliklere ve becerilere sahip olduklarıdır.

TEOGdestek

Bookmark the permalink.

Bir Cevap Yazın